Un recull fotogràfic

La recuperació de la memòria gràfica col·lectiva

A partir del material fotogràfic antic es desenvolupa un projecte econòmic, dues tintes a la coberta i una tinta a l'interior, amb un disseny simple però emotiu, on el fet més important és la imatge.