presentació multimèdia per al catàleg d'Atron

edició d'un CD multimèdia interactiu per al nou catàleg d'Atron

s'unifica tota la nova imatge en les peces promocionals de l'empresa
s'intensifica l'aire de prestigi, modernitat i senzillesa