Web per a Iniciativa Digital Politècnica

adequació de la imatge a l'entorn web de la UPC

Adaptació de la marca d'Iniciativa Digital Politècnica, banners, colors al GenWeb de la UPC.